Sabtu, 28 Mei 2011

Ukara Tanggap lan Ukara Tanduk

5/28/2011 09:05:00 AM - By Asih Pujiariani 6

Ukara tanduk yaiku ukara sing jejere (Subyek) nglakoake pakaryan.
Tuladha :
-    Ibu tindak dhateng Banyumas
-     Bapak maos koran
-     Eyang nembe siram
-     Adhik mangan anggur

Ing ukara tanduk, biasane wasesane nganggo ater-ater hanuswara. Kang kalebu ater-ater hanuswara kui -an, am, any, lan ang . Ater-ater hanuswara lumrahe ateges solah tingkah utawa nindakake pagaweyan. Ater-ater hanuswara uga lumrah mratelakake tembung “tanduk” (aktif).
Tuladha :
am + pacul ----> macul, (p luluh), tegese nindakake pegaweyan kang migunaake pacul
an + tulis  ----> nulis ( t luluh ) , tegese nindakake pegaweyan kang ngasilake tulisan
any + sapu ----> nyapu ( s luluh ), tegese nindakake pegaweyan kang migunaake sapu
ang + arit ----> ngarit , tegese nindakake pegaweyan kang migunaake arit


2. Ukara tanggap yaiku ukara sing jejere(subyek) dikenani pakaryan
Tuladha :         
–    Kembange dipethik simbah
-     Jeruke dipangan adik
-     Pelem dijupuk Shasa
-     Teh diunjuk Pakdhe

Yen ing ukara tanduk wasesane nganggo ater-ater hanuswara, ing ukara tanggap ater-ater kang digunakake ater-ater tripurusa. Ater-ater tripurusa kuwi ana 3, yaiku tak, ko, lan di. Ater-ater tripurusa iku kosokbalene ater-ater hanuswara. Beda karo ater-ater hanuswara, ater-ater tripurusa mratelake tembung “tanggap” (pasif).

Tegese tembung:
Jejer yaiku: samubarang kang dianggep duwe adeg dhewe sarta dadi bakuning gunem utawa carita. Lumrahe awujud tembung aran, sarta dadi wangsulane pitakon:
    Apa sing ...?
    Sapa sing...?

Wasésa yaiku: samubarang kang dadi caritane jejer. Lumrahe awujud tembung kriya. Ananging ana uga kang awujud tembung: aran, kaanan, sesulih, wilangan, lan sapanunggalané. Sarta dadi wangsulan saka pitakon:
    kepriyé...?
    ngapa...?

Lésan yaiku: samubarang kang dadi watesaning wasesa, utawa kang nerangake wasesa. Lesan, kapilah dadi papat, yaiku:
    lesan panindak
    lesan panandang
    lesan panyabab
    lesan panampa

Katrangan yaiku: yaiku kang dadi andharaning wasesa.

About the Author

Seorang guru yang ingin berbagi tentang warna warni pembelajaran di kelasnya, berharap bisa bermanfaat untuk banyak orang. Follow me Asih Pujiariani
View all posts by admin →

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

6 komentar :

 1. wweeezzzz,, trimakasih bu.... atas informasinya,,, sya jga orang temanggung,,, kelas 2 SMP,,,

  BalasHapus
 2. sama-sama. Terima kasih sudah berkunjung....

  BalasHapus
 3. Terima kasih sekali bu saat orang tua murid.. sangat bermanfaat

  BalasHapus
 4. Terima sekalii bu. Sangat membantu. Suwun

  BalasHapus
 5. Arigatou gozaimasuta sensei!

  God Bless You!

  BalasHapus

Media Online

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA
Klik gambar ! untuk menuju laman

Sahabat Bu Asih

Powered by Blogger .
back to top